Trả góp

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA

Thông tin giao hàng
Lưu ý:
  • - Sản phẩm mua trả góp không áp dụng giá bán khuyến mãi / giá bán dành riêng cho Online
  • - Số tiền trả góp thực tế có thể chênh lệch +10,000đ/ tháng

BẢNG TÍNH PHÍ TRẢ GÓP CHO SẢN PHẨM

Công ty tài chính


Số tiền trả trước
Loại kì hạn 6 tháng 6 tháng
Giá sản phẩm
Phí bảo hiểm
Còn lại
Tiền gốc trả / tháng
Tiền lãi trả / tháng
Tổng số tiền thanh toán
Thanh toán hàng tháng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: